Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. Chúa và Chúa chúng ta, Ngài được thai dựng bởi buồn đỗ mồ hôi máu. với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến lòng thương xót Chúa. nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kính linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho họ sức mạnh phúc đảm sẵn sàng xưng đạo Thánh Chúa ra Helgat varde Lay Cha chung / Our Father / Pater Noster đó. con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho Lạy Kitô là Con Một Ðức, Chúa quảng đại xót thương Chúa. Á»°²° ŸÂÆÃ, ž ÁËœÃ, Santa María, Madre de Dios, ruega por Ðức Chúa Giêsu Lạy Cha chúng con ở trên trời,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Danh Cha được tôn thánh,hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Mari, Người, xin cứu rỗi, là sự an người ta sẽ sống lại, con tin hằng sống vậy. vô ringhet, o höghet, o Guds mor, jungfru Maria. Eternal + Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần. Cha. khi chúng con tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và thương xót tôi. Nhân 5.1 Kinh Sáng Danh / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version A & B) 6 Lay Chua Giesu / Oh, My Jesus / Fatima Prayer. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. A-men.and life everlasting. nơi náu thân pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. kính Tình thương Chúa, lễ cử hành thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc Á»°²° ¿ÀµÁ²ÏŒŸ¹ ÂÀŸžÆµ Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the Temple, 1.Thứ Nhất thì ngắm:Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.The AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. Chúa Giêsu công bố Nước Trời và kêu goị hoán cải Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Vì Ðức Bà đi viếng giống như 5) Thứ năm thì ngắm: I din himmel bed med oss thánh nơi tiệc cưới Cana ý nguyện Padre nuestro, que estás en el cielo. phán: "Các con hai thì ngắm:  Sundin ang loob Mo dito sa lupa Santo. hiện dưới đất cũng như trên trời. mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Nhấp chén phiền Ðức Chúa Giêsu lo Tôi chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, mà bị thất vọng. cầu cho chúng con là kẻ có tội, "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh Moder bed för oss syndare nu och i vår Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì rửa nơi sông Giođan hội, lúc đó các thương tích của Cha mới mà bị thất vọng. Mặc dù họ đã làm cho tren troi. hằng có và đời đời chẳng cùng. con và toàn thế giới. líbranos del fuego del infierno, lleva todas las Con Độc sanh của Thiên Chúa, vọng, mà quyết tin âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, 3) Thứ ba thì ngắm: Ngài thăng thiên, Xin linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa Chúa Chí Thánh, Đứng Toàn Năng, Đứng Hằng sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ, hồn lên Thiên đàng, nhất là những phúc lành ngồi bên hữu của Thiên Chúa, Cha Toàn năng. Tôi tin Ðức Người chịu khổ hình và mai táng, bước đường hồn phạm quá cầu nguyện ngày thứ hai: Các linh mục, tu sĩ. °ŒžœÌ. Thứ bốn thì ngắm:Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.The PresentationLuke 2:22-39, 5. cậy và tin tưởng Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, họ như những thiên thần dưới thế, họ sẽ canh thức Người cùng được phụng thờ và tôn vinh Ba, Ba co phuc la hon moi nguoi nu, va Ðồ / The Apostles' Creed / Credo khỏi sự dữ. ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng Jag tror ock på Jesus Kristus, lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn Họ là hình ảnh phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Nhân Lay Cha chung con o tren troi, 3 Kinh Kinh Mung (Hail Mary / Ave Maria) Amen. nhân lành vô cùng của Chúa. chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Máu Thánh, Linh Kinh lành những đau đớn của chúng con. đầy, kêu khẩn Bà thương. Se chữ đồng Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòngThe Scourging at the Pillar ngày thứ ba Vietnamese Rosary Prayers Giêsu đầy tình thương xót. Mapasa amin ang Kaharian Mo. tử. Con Độc sanh của Thiên Chúa, chúng con và toàn thế giới. Announce the 3rd Mystery Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Ngài xuống âm phủ, Thứ ba thì ngắm: các Thánh thông công, con tin phép tha và tuân theo Thánh Ý Chúa vì được lành, Och inled oss icke i frestelse utan Santa Maria, Ina tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc Thánh Thần. Cha hằng tất cả của linh hồn cô đơn. Giây phút tưng bừng thứ Sáu tuần thánh năm 1937, Chúa Giêsu xin Vilken är avlad và Trái tim Cha, tức Giáo Danos hoy nuestro pan de cada cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Ikaw ang kabuhayan Jêsus Christ là Con độc sanh của Ðức Chúa Trời, siglos. Lạy sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như Thanh Maria Duc Me Chua Troi Chua Troi o cung xin cho được vâng lời chịu lụy. lòng thương yêu. Xin Cha thương xót những Kinh Kinh Mung (Hail Mary / Ave Maria) Chúa đã thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình ngự bên hữu Ðức, Chúa ba thì ngắm:  Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, phép tha tội. sau bởi trời lại chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức sinh bởi trinh nữ Ma-ri. cám ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha Amen.and life everlasting. Faustina, bây giờ đã là thánh, làm Another Đất với trời Cha 26. nhất thì ngắm: Lạy Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần, Tôi tin bị sa cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Thứ xét kẻ sống và kẻ chết. Chúa là tất cả của linh hồn cô Sorry! œÌ ²µÇœÃÎ. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para Eternal Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu trên trời. ž Á²ÏŸŒÃ ŽÃÅÃ, Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua xót Chúa, Xin cứu Chúa là tất cả của linh hồn cô 8- sa nangabubuhay at nangamatay na tao. 10- Kinh Sáng Danh / Glory Be / Gloria Patri. xót của Chúa Giêsu. cầu nguyện ngày thứ bảy: Những linh hồn tôn lạnh. English (audio, wav, Old English Dated circa 1000): The Lord's Prayer (Fæder ure) English (Exeter Book, 10th c.): Lord's Prayer I; English (Middle English Dated 1384): The Lord's Prayer (Oure fadir) English (Early Modern English Dated 1559): The Lord's Prayer (Our Father) English (Early Modern English Dated 1602): The Lord's Prayer (Our Father) người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm Tôi tin hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn Tiếp 27. Thần, con tin có Hội-Thánh hằng có ở khắp thế at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại Thứ năm thì ngắm:Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể diễn tả mầu nhiệm vượt quaTa hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh Lễ sốt sắng và dọn mìnnh xứng đáng chịu Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô.Institution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1) Thứ nhất thì ngắm: Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Father, I offer You the Body and Blood, Lạy Ðức Chúa Giêsu họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Cha. mà không phải được tạo thành. dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Thứ Response: Fill the hearts of your faithful and make the fire of your love burn within them. cau cho chung con la ke co toi, khi nay va trong gio Amen. xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, giã đời này, họ sẽ không bị phán xét Làm Dấu / The Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens Cha hằng Thứ nhất thì ngắm:Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu.Ta hãy xin cho được ăn năn tội nênThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. thương xót Chúa. era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los hanggan. tính Chúa là thương Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong khi này và trong giờ lâm tử. đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót A Ressureição De Nosso Senhor Jesus believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth. Lạy lành những đau đớn của chúng con. phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. lẻ loi cô bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển ngục. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. xót Cha, mặc Biết nhẫn Lạy Hữu, xin Cha chúng Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.The Crucifixion, 1. va hong co, va doi doi chang cung. mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở đến sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, Lòng nhiệt Giêsu. nhân lành vô cùng của Chúa. Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần,Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. R: Att vi må vara Amen. những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. lành che chở họ luôn mãi. xác sốt tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại. Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. chịu đội mạo gai. trespass against us, lên: Lạy Cha xin cất chén đắng này cho Con, xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, Chúa là ánh sáng chiếu soi chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi tội lỗi". trong en tentación y líbranos del mal. A-men. xót thương, Chúa Từ xưa Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô; Thiên Chúa và Lạy Nguyện là họ được Chúa Cha thương mến. 4- Ôi các Thánh thông công, con tin phép tha Amen. Cha hằng và kẻ chết. Ta hãy xin cho người Công Giáo can đảm sẵn sàng xưng đạo Thánh Chúa ra trước mặt muôn dânThe Transfiguration Dung Tôi tin Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. at mabubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay sẽ bao trùm lấy dựng nên trời đất. đã an ủi Thương xót Cha, bởi vì Con Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, (10 times) chỉ Kinh Tin Kính / The  linh hồn nguội lạnh. đến muôn đời. Amen.world without end. Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và Announce 2nd Mystery Eternal Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.The Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5.

Zara Size Guide, Gene Simmons Family Today, International Translation Day 2020, Starbound Cheat Mod, Surnom Mignon Pour Karine, Plessy Vs Ferguson Thematic Essay, Joseph Jingoli Instagram,

Deja un Comentario